Công bố thông tin Quyết định của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vincom15:25' 17/1/2011

Ngày 17/01/2011, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vincom đã thay mặt Hội đồng quản trị Công ty ban hành Quyết định số 03 /2011/QĐ-HĐQT-VINCOM JSC thông qua việc tăng vốn điều lệ để chuyển đổi trái phiếu quốc tế sang cổ phần.

Xin mời Quý vị tải toàn văn Quyết định TẠI ĐÂY