QHCĐ sau sáp nhập

Thông báo lãi suất Kỳ Tính Lãi 03 của mã trái phiếu VIC11707 (Trái phiếu không chuyển đổi, không được đảm bảo bằng tài sản)

26/03/2018 15:44

Tập đoàn Vingroup – Công ty CP xin thông báo lãi suất Kỳ Tính Lãi 03 (kỳ tính lãi từ và bao gồm ngày 31/03/2018 đến và không bao gồm ngày 30/09/2018) của mã trái phiếu VIC11707 như sau:
- Tên tổ chức phát hành: Tập đoàn Vingroup - Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”)
- Trụ sở chính: Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu Đô thị Sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội
- Điện thoại: (84-24) 3974 9999
- Fax: (84-24) 3974 8888
- Tên chứng khoán: Trái phiếu VIC032019
- Mã chứng khoán: VIC11707
- Mệnh giá: 100.000 đồng
- Sàn giao dịch: HOSE
- Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp
- Mức lãi suất áp dụng: 10,675%/năm
- Thời gian áp dụng: từ và bao gồm ngày 31/03/2018 cho đến và không bao gồm ngày 30/09/2018
- Ngày thanh toán lãi cho Kỳ Tính Lãi 03: 01/10/2018 (do ngày 30/09/2018 không phải Ngày Làm Việc)
Trân trọng thông báo./.