EN|VN

Vinschool

Vinschool là hệ thống giáo dục hoạt động theo mô hình phi lợi nhuận do Vingroup đầu tư phát triển từ Mầm non đến Trung học phổ thông. Mục tiêu của Vinschool là xây dựng môi trường giáo dục Việt Nam có đẳng cấp quốc tế, là “Nơi ươm Mầm tinh hoa”.

Không chỉ được đầu tư bài bản về cơ sở hạ tầng, Vinschool còn nhận được sự đầu tư cao về chất lượng giáo viên và chương trình học nhằm góp phần hình thành một thế hệ công dân Việt tinh hoa, năng động, văn minh, hội nhập và kế thừa các giá trị truyền thống tốt đẹp.

Các thương hiệu