EN|VN

Notifying shareholders of the registration deadline for exercising their voting right by written ballot.

28-11-2016

Vingroup Joint Stock Company would like to notify all shareholders of the registration deadline for exercising their voting right by written ballot as follows:

 

- Company Name: Vingroup Joint Stock Company

- Head Office: No. 7, Bang Lang 1 Street, Vinhomes Riverside Eco-Urban Area, Viet Hung Ward, Long Bien District, Hanoi

- Telephone Number: (84-4) 3974 9999

- Fax: (84-4) 3974 8888

- Name of stock: Shares of Vingroup Joint Stock Company

- Stock Code: VIC

- ISIN Code: VN000000VIC9

- Par value: VND10,000

- Stock Exchange: HOSE

- Type of stock: Ordinary shares

- Registration deadline: 21 November 2016

- Reason and purpose: To obtain votes by written ballot

- Ratio: 1:1 (1 share entitles its holder to 1 vote)

- Tentative schedule: From 25 November 2016 to 31 December 2016

- Venue: Head Office of Vingroup Joint Stock Company

- Matters to be voted: to approve matters under the authority of the General Shareholders’ Meeting.

General Director

(signed)

 

DUONG THI MAI HOA


Tin tức khác

 • Tin Bất động sản

  OCEAN CITY SÔI ĐỘNG CHÀO HÈ 2024 VỚI LỄ HỘI ĐẶC QUYỀN CHO CƯ DÂN

  08-04-2024

 • Tin Bất động sản

  VINHOMES TIẾP TỤC NÂNG TẦM CHUẨN SỐNG, KIẾN TẠO KHÔNG GIAN SỐNG XANH – VUI KHỎE – ĐẲNG CẤP TẠI OCEAN CITY

  29-03-2024

 • Tin Bất động sản

  VINGROUP VÀ MITSUBISHI CORPORATION KÝ HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC TOÀN DIỆN THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

  26-03-2024